A A A
SmodBIP

Status Prawny PSSE w Złotowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie jest powiat złotowski.

Do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 30-02346.

Zarzadzeniem Wojewody Wielkopolskiego z 30 grudnia 2009r. nadano Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz\nej w Złotowie ststut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 708/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2009r.Opublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 25.10.2011
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 25.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 722