A A A
SmodBIP

Podmiot działalności PSSE w Złotowie

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Złotowie zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z zakresu zdrowia publicznego.

Do zadań tych należy:

- zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

- ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych

- kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie:

- wykonuje czynności kontrolne;

- prowadzi działalność przeciwepidemiczną;

- opracowuje analizy i oceny epidemiologiczne oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

- prowadzi postepowanie administracyjne i postepowania egzekucyjnego

- przygotowuje wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia

- inicjuje, organizuje, koordynuje, prowadzi i sprawuje nadzór nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i szkoleń;

- nadzoruje oraz egzekwuje higieniczne warunki pracy w zakładach pracy;

- prowadzi postępowania i dokumentacje w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;

- prowadzi sprawy w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

- sprawuje nadzór nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku;

- sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

-sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami;

- wykonuje inne zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych.Opublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 26.10.2011
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 26.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 861