A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja anych

Zadania i kompetencje PSSE w Złotowie

Zadania i kompetencje Państwowej Inspkcji Sanitarnej (PIS) określa rozdział 1 i 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1263)

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Złotowie realizuje zadania w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad warunkami

a) higieny środowiska;

b) higieny pracy w zakładach pracy;

c) higieny procesów nauczania i wychowania

d) higieny wypoczynku i rekreacji

e) zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami

f) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których sa udzielane świadczenia zdrowotne;

2) wykonywanie czynności kontrolnych;

3) prowadzenie działalności przeciwepidemicznych;

4) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

5) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;

6) opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

7) opracowanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności;

8) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;

9) przygotowanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.

Ocena stanu za 2013Opublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 17.02.2014
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 26.10.2011
Dokument oglądany razy: 2 814