A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

PETYCJE

Zadady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Petycje 2017 r.

Petrycje złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie 2017 r.:

Lp. Wnoszący petycję Data złożenia Skan petcyji Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwiania sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji

Petycje 2016 r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 rok:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie nie rozpatrywał w 2016 r. żadnej petycji.Opublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 08.03.2017
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 08.03.2017
Dokument oglądany razy: 475