A A A
SmodBIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw w PSSE Złotów

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od godziny 8.00 do godziny 9.00 oraz w czwartki od godziny 15.00 do godziny 15.30.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie przyjmuje sprawy kierowane pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej - psse.zlotow@pis.gov.pl , a także ustnie do protokołu.

Zgodnie z obowiązującym w PSSE obiegiem korespondencji każda sprawa, pismo, skarga, wniosek wpływający do PSSE musi być w pierwszej kolejności zarejestrowana w sekretariacie Stacji poprzez nadanie numeru sprawy, a następnie jest dekretowana przez Dyrektora PSSE do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z:

Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz.2096 z późn. zm.) oraz przepisów wykonanwczych.Opublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 24.04.2019
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 26.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 746