A A A
SmodBIP

Zadania i kompetencje PSSE w Złotowie

Zadania i kompetencje Państwowej Inspkcji Sanitarnej (PIS) określa rozdział 1 i 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz.U. z 2019r. , poz.59)

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Złotowie realizuje zadania w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami

a) higieny środowiska;

b) higieny pracy w zakładach pracy;

c) higieny procesów nauczania i wychowania

d) higieny wypoczynku i rekreacji

e) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych

f) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których sa udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych

 Opublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 24.04.2019
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 26.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 348