A A A
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie jest ogólnodostępnym portalem internetowym , o którym mowa w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowym przeznaczeniem strony jest przezentacja informacji publicznej  na temat Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie w szczególności:

-statusie prawnym

-organizacji i strukturze

-przedmiocie działalniści i kompetencjach

-kierownictwie

-majątku

Strona główna BIP PSSE w Złotowie składa się z kilku podstawowych elementów:

1. U góry strony ( lewa strona) znajduje się moduł wyszukujący

2. U góry strony znajduje się funkcja zminiejszania i zwiększania czcionki na stronie (A A A)

3. Poniżej, po lewej stronie znajduje się logo strony głównej BIP oraz logo Państwoej Inspekcji sanitarnej i nazwa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie

4. Menu główne znajduje się po lewej stronie witryny, zawiera informacje dostępne na stronie

5. Menu glówne kończy  zakładka EPUAP

6. Właściwa treść strony znajduje się w środkowej części witryny.

7. Zakończenie strony stanowi logo BIP, będące bezpośredenim połączeniem ze stroną główną BIPOpublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 24.04.2019
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 30.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 573