A A A
SmodBIP

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie powowadzone są m.in.:

1.Rejetr skarg i wniosków

2.Rejestr wewnętrznych zarządzen Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie

3.Rejestr chorób zawodowych

4. Rejestr chorób zakaźnych

5. Rejestry według rzeczowego wykazu akt w komórkach organizacyjnych stacji

6. Ewidencja zasobu zakładowego Powiatowej Stacji.Opublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 393