A A A
SmodBIP

Dostęp do informacji publicznej

Zasady i warunki udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2018 poz. 1330 z póx. zm.) której treśc wraz z wszystkimi nowelizacjami oraz odnośnikami do aktów wykonawczych dostępna jest na stronie internetowej Kancerarii Sejmu RP  - zobaczOpublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 30.04.2019
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 29.04.2019
Dokument oglądany razy: 252