A A A
SmodBIP

System Jakosci

W Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologcznej w Złotowie wdrożony jest system zarządzania zgodny z norma PN-EN ISO/IEC 17020:2012

Polityka Jakości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie zobaczOpublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 30.04.2019
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 30.04.2019
Dokument oglądany razy: 266