A A A
SmodBIP

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe opublikowano na postawie art. 34 ust. 9 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorzadowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz.1911 z późn. zm.)Opublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 259