A A A
SmodBIP

Status Prawny PSSE w Złotowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie jest powiat złotowski.

Do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 30-02346.

Zarzadzeniem Wojewody Wielkopolskiego z 18 czerwca 2020 r. nadano Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz ej w Złotowie statut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 283/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. zobaczOpublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 23.09.2020
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 25.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 967